Oprócz deklaracji podatków dochodowych, deklaracji przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, sprawozdań finansowych i obliczeń nadwyżki dochodów, ustalania zysków, oferuję również doradztwo podatkowe dwujęzyczne w języku polskim i niemieckim. Poniżej znajdują się moje oferowane usługi. W celu uzyskania indywidualnej oferty proszę o kontakt.

Aby uzyskać więcej szczegółów proszę kliknąć poszczególne punkty.

Chętnie pomogę Państwu w sporządzeniu deklaracji podatkowej lub w pytaniach dotyczących deklaracji. Wskażę możliwości podatkowe specyficzne dla pracowników, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą, freelancerów i wynajmujących.

 • Wypełniona wcześniej deklaracja podatkowa
 • Przesłanie deklaracji do urzędu skarbowego
 • Korzystanie z elektronicznego konta podatkowego

Chętnie pomogę Państwu w sporządzeniu firmowych deklaracji podatkowych dla przedsiębiorców i osób prawnych lub w pytaniach dotyczących deklaracji.

 • Sporządzanie podatków od działalności przemysłowej i handlowej
 • Sporządzanie oświadczenia o szczególnym oraz szczególnym i jednolitym ustaleniu podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Przesyłanie deklaracji do urzędu skarbowego drogą elektroniczną
 • Korzystanie z elektronicznego konta podatkowego

Chętnie będę prowadzić dla Państwa rachunkowość finansową i sporządzę deklarację VAT lub udzielę pomocy w poszczególnych zakresach.

 • Elektroniczna rachunkowość finansowa
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • Oceny ekonomiczne

Chętnie sporządzę rachunkowość finansową, bilansy roczne oraz rozliczenia przychodów i rozchodów na podstawie dostarczonych dokumentów lub samodzielnie prowadzonej dokumentacji.

 • Sporządzanie bilansów uzupełniających i specjalnych
 • Przesyłanie dokumentów do urzędu skarbowego drogą elektroniczną
 • Publikacja/ składanie dokumentacji w Federalnym Dzienniku Urzędowym

Chętnie pomogę Państwu w pytaniach niemieckiego prawa podatkowego.

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej w aspekcie opodatkowania
 • Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych oraz kwestii wyboru rodzaju działalności
 • Pomoc w zgłodzeniu działalności w organach podatkowych
 • Analiza decyzji, składanie odwołań i wniosków o wprowadzenie zmian
 • Obliczanie i dostosowanie prognoz podatkowych, korzystanie z elektronicznego konta podatkowego
 • Doradztwo podatkowe w języku niemieckim i polskim