Karoline Timmler

W ramach praktyki szkolnej poznałam zawód doradcy podatkowego. Po maturze zdecydowałam się na dalsze kształcenie w tym zawodzie. Kolejnym krokiem na drodze do egzaminu doradcy podatkowego były studia na kierunku „Ekonomika przedsiębiorstw”. Od początku edukacji pracowałam w średniej wielkości kancelariach doradztwa podatkowego w Schleswig-Holstein. Do moich zadań należały przede wszystkim poradnictwo klientów handlowych i rzemieślniczych w zakresie podatku dochodowego, jak również samodzielnych przedsiębiorstw a także poradnictwo spółek osobowych i kapitałowych o średniej wielkości, działających w różnych branżach.

W mojej kancelarii świadczę usługi w sposób nieskomplikowany i dokładnie dostosowany do Państwa potrzeb. Mówię po niemiecku i po polsku.

Karoline Stzyzewski fotografia

Kariera zawodowa

Poniżej znajdują się najważniejsze etapy mojej kariery zawodowej:

 • 2001

  Kształcenie sierpień 2001 – luty 2004

  Po maturze rozpoczęłam szkolenie i szkołę zawodową podatków i rachunkowości w kancelarii doradztwa podatkowego w pobliżu Kilonii. Tą szkołę zakończyłam w styczniu 2004 państwowym egzaminem.

 • 2004

  Studia marzec - październik 2007

  W powyższym czasie podjęłam studia w kierunku rachunkowości, finansów i podatków na uniwersytecie of appelied science Kiel. Jako specjalizację wybrałam rachunkowość, finansy i podatki. Podczas studiów gromadziłam praktyczne doświadczenie zawodowe w różnych firmach w Kielonii. W październiku 2007 zakończyłam studia z tytułem bachelor of arts.

 • 2013

  Doświadczenie zawodowe listopad 2007 - do dzisiaj

  Po ukończeniu studiów pracowałam w kilku średnich kancelariach podatkowych. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i seminariach w celu aktualizacji wiedzy o prawie podatkowym. Swoje kwalifikacje pogłębiałam przez udział w fachowych szkoleniach.

 • 2013

  Od 27. lutego 2013 uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego w Niemczech

  Po pomyślnym zdaniu egzaminów w styczniu 2013 uzyskałam na podstawie § 41 StBerG uprawnienia doradcy podatkowego w Niemczech. Od tego czasu pracuje jako doradca podatkowy.

 • 2016

  Dodatkowa samodzielna działalność od października 2016

  W październiku 2016 otworzyłam własną kancelarię podatkową we Flintbek. W najbliższych latach będę sukcesywnie rozwijać moją działalność.